E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D. se od 2003. godine vrlo uspešno bavi čišćenjem industrijskih pogona i kotlarnica od raznih praškastih, zrnastih i komadnih materijala i nečistoća, robusnim industrijskim usisivačima. Tehničke karatkeristike naše opreme za usisavanje možete videti ovde.

Ovo su neki od većih poslova koje smo uradili:

2003 GODINA

 • TENT A - Obrenovac, Probno čišćenje kotlarnice A-2

2004 GODINA

 • TENT B - Ušće, Čišćenje elektrokablovske staze na dopremi uglja, prelazna zgrada I i II, kosi mostovi T1,T2, T6 i T7 i polarni stub
 • TENT B - Ušće,Usisavanje prašine u kotlarnicama na - TENT B , blok B1 i B2
 • TE Morava - Svilajnac, Čišćenje pepela u kotlovskom postrojenju u remontu 2004;Cišćenje mazutnih rezervoara 2 kom u maloj kotlarnici ; Čišćenje pepela plafona kotla
 • TENT A - Obrenovac, Mašinsko usisavanje pepela iz komora izolacionog plafona na koti 60 m; Usisavanje prašine u GPO; Odsisavanje pepela ugljene prašine i azbestnih vlakana, blok A5
 • DP Kolubara metal - Vreoci, Odstranjivanje abrazivne prašine u radionici čelične konstrukcije
 • TE Kolubara - Veliki Crljeni Usisavanje K6

2005 GODINA

 • TE Kolubara - Veliki Crljeni Usisavanje kotla K6
 • TE Kolubara - Veliki Crljeni, Čišćenje krova kotla 4 i kote dodavaca kotla 3 od naslaga pepela
 • DP Kolubara Prerada, Čišćenje mešuplafonskog dela kotla
 • TE Morava - Svilajnac, Mašinsko čišćernje kotlovskog postrojenja - REMONT
 • TENT A - Obrenovac, Čišćenje plfona kotla A-1 i izolacionog plafona
 • TENT A - Obrenovac, Mašinsko čišćenje kotlarnice A-3

2006 GODINA

 • Kolubara prerada - Vreoci - industrijsko usisavanje zapaljive ugljene prašine
 • TE Morava - ind usisavanje kotlovskog postrojenja
 • TENT A - Usisavanje ugljene prašine sa kablovskih trasa, podesta, pajnera i ostalih delova postrojenja dopreme uglja GPO i kosim mostovima
 • TENT A - Mašinsko usisavanje kotlarnice blokova A3,A4 i A5
 • Grand kafa- ind. čišćenje kablovskih staza,cevovoda i opreme
 • TE Kostolac - ind. usisavanje kotla K2
 • TE Kolubara - čišćenje krovova GPO TEK-a

2007 GODINA

 • Odsisavanje prašine u pogonima ogranka "Prerada" u Vreocima
 • Lafarge BFC - meh. usisavanje cementa ispod silosa pakeraja
 • TE Morava -mehaničko čišćenje kotlovskog postrojenja i dopreme uglja

2008 GODINA

 • Odsisavanje prašine u pogonima ogranka "Prerada" u Vreocima
 • Lafarge BFC - meh. usisavanje ćestica zgrade mlina uglja
 • Lafarge BFC - meh. usisavanje cementa ispod starih silosa
 • Lafarge BFC - meh. usisavanje ispod mlina sirovine i podruma mlinova
 • Lafarge BFC - meh. usisavanje rasutog materijala ispod silosa klinkera

2009 GODINA

 • Usluge čišćenja objekata TENT A, TENT B bazirano na mašinskom usisavanju
 • Odsisavanje prašine u objektu Stare Sušare RB Kolubara
 • Usluge mašinskog i manuelnog čišćenja glavnog pogonskog objekta TENT A blokovi A5 i A6

2010 GODINA

 • Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava
 • Angažovanje ind.usisivača i manuelne radne snage na čišćenju GPO TENT A blokova A5 i A6
 • Usluge čišćenja objekta TENT B
 • Čišćenje objekata mašinskim usisavanjem i ručnim čišćenjem TE Kolubara A5

2011 GODINA

 • Održavanje u čistom stanju glavnih pogonskih objekata i postrojenja TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava

Čišćenje GPO i kosih mostova industrijskim usisivačima (radjeno na TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava) 2006, 2007 i 2008 u vrednosti od preko 150.000.000,00. dinara.