E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche
"Završićemo sve poslove koje nam poveri naručilac bolje i brže od naših konkurenata. Radite sa nama i uverite se da smo najsigurniji."

Preduzeće od osnivanja radi i razvija se pre svega u oblasti izvođenja termičke i akustične izolacije na industrijskim objektima.

Pored toga Preduzeće radi montažu krovnih konstrukcija, pokrivanje krovova i sl. Radi što većeg prisustva na tržištu i kompletiranja svojih usluga "Izoprogres" A.D. se u poslednje dve godine bavi, pored osnovne delatnosti i šamoterskim radovima i industrijskim (mašinskim) usisavanjem prašine, pepela i drugih lakih otpadnih materijala, kao i čišćenja objekata najsavremenijom mašinskom opremom uradjenom prema euro 3 standardima, u industrijskim objektima, kao i obradom čeličnih limova debljine do 4mm i izradom svih vrsta profila od lima. >>

U tom cilju "Izoprogres" A.D. je formirao veliku radionicu sa magacinskim prostorom lociranu na Termoelektrani "Nikola Tesla A" u Obrenovcu.

Sedište firme je u ulici Bačvanskoj 21/III u Beogradu i broji trenutno oko 140 zaposlenih. >>

Tržište, objekti Radeći skoro 40 godina "Izoprogres" je uspeo, zahvaljujući svom školovanom kadru i obučenim majstorima, da opstane i bude prisutan na tržištu pružajući svoje usluge na velikom broju industrijskih objekata kao što su: Termoelektrana "Nikola Tesla" A i B u Obrenovcu, TE "Kolubara" u V. Crljenima, TE "Morava" u Svilajncu, TE "Gacko" u Gackom, DP "Prerada" u Vreocima, Rafinerije nafte u Novom Sadu, Pančevu i u Beogradu, zatim "TIR Bor" u Boru, kao i u čitavom nizu drugih objekata bivše Jugoslavije i u inostranstvu. >>

Školovan kadar U preduzeću je zaposleno 140 ljudi od čega u neposrednoj proizvodnji 125. Diplomirani inženjeri imaju potrebne licence za projektovanje i licence za odgovornog izvodjača radova a ostali stručnjaci najviše državne sertifikate za poslove koje profesionalno obavljaju. >>

Oprema, licence, garancija Preduzeće raspolaže najsavremenijom opremom i alatima za obavljanje poslova iz registrovanih delatnosti. >>

Ima potrebne licence nadležnog Ministarstva za projektovanje i izvodjenje i sertifikat sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001/2000 registrovan kod LLOYD'S.

Poseduje sertifikat sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 regostrovan kod LLOYD'S'.

Na izvedene radove Preduzeće daje garanciju u skladu sa pravilima struke za tu vrstu posla a do sada (skoro 40 godina), nije imalo ozbiljnih reklamacija na kvalitet pruženih usluga. >>

"Izoprogres" A.D. je član FESI - evropskog udruženja izolatera - jedini na prostoru bivše Jugoslavije. >>

Poslovni slogan Preduzeća utvrdjen Biznis planom glasi:

"Završićemo sve poslove koje nam poveri naručilac bolje i brže od naših konkurenata. Radite sa nama i uverite se da smo najsigurniji."

Do sada se suština ovog slogana u potpunosti ostvaruje kroz poslovnu politiku Preduzeća.