E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D. je potpuno opremljen za sve delatnosti koje obavlja. Pored pokretne opreme i vozila "Izoprogres" A.D. poseduje i dosta nepokretne (stacionarne) opreme i osnovnih sredstava za obavljanje svojih delatnosti. Svi radnici - rukovaoci su stručno obučeni za rukovanje osnovnim sredstvima koja su im poverena.

Ipak potrebno je izdvojiti dve značajne grupe osnovnih sredstava, a to su: Oprema proizvodnje - radionice i Oprema za čišćenje industrijskih postrojenja.

Oprema proizvodnje - radionice

Naziv: CNC mašina za sečenje lima

Proizvođač: "Schwartmanns Isoliermachinen"

Karakteristike: Automatsko krojenje svih vrsta limova debljine do 1mm.
Masina je sastavljena iz dva dela:
ISO-CUT - ravno sečenje lima, bušenje rupa i obrada ivica (zitna)
EFM - vrši sečenje u svim pravcima uključujući I kružno sečenje, kao i bušenje rupa
Sastavni deo mašine je i računar sa softverom uz pomoć kojeg se u 3D modelu traženi segment oplate izolacije može definisati

Naziv: Električne makaze za lim

Proizvođač: Baykal - Turska

Model: RGS 2060 / 2560 x 4.0

Karakteristike: Omogućava podužno sečenje čelicnog lima (Č. 0361) debljine do 4mm, tj. prohromskog čelika do 2mm. Maksimalna širina lima je L=2.540 mm

Naziv: Hidraulična abkant presa

Proizvođač: Baykal - Turska

Model: APH 2604 x 60t

Karakteristike: Sila pritiska - F=60t. Maksimalna dužina materijala koji se presuje L=2.600mm. Uz pomoć različitih izmenljivih alata moguće je dobiti različite oblike.

Naziv: Ručne makaze za sečenje lima

Proizvođač: Baykal - Turska

Model: KMS 1060 x 1,5

Karakteristike: Omogućava podužno sečenje čeličnog lima (Č. 0361) debljine do d=1,5mm. Maksimalna širina lima je Lmax=1.040mm.

Naziv: Električna zit mašina (mašina za profilisanje ivica lima)

Proizvođač: "Schwartmanns" - Nemačka

Model: SMA 56

Karakteristike: Omogućava obradu ivica lima do debljine d=1 mm. Uz pomoć izmenljivih alata moguće je na ovoj mašini savijati rubove,profilisati žljebove,izradivati rebra,oblikovati ivice za sučeono spajanje limenih delova i sl.

Naziv: Ekscentar presa

Proizvođač: Ukrajina

Model: KD - 2180

Karakteristike: Sila pritiska F=63t. Dimenzija stola 710 x 400 mm. Hod : 10 - 100mm. Broj hodova u minuti: 140. Alati: 9 alata - 12 operacija, 2 alata za krstiće.

Naziv: Mašina za presavijanje lima (apipong)

Proizvođač: "Jelšingrad" Banja Luka

Model: Spr 1,00/2040

Karakteristike: Omogućava presavijanje lima debljine do d=1,0mm pod raznim uglovima i radijusima. Radna dužina lima je Lmax=2.040mm

Naziv: Univerzalna mašina za savijanje lima

Proizvođač: "Jelšingrad" Banja Luka

Model: Skus 1/1250

Karakteristike: Omogućava kružno savijanje i presavijanje lima pod raznim uglovima prema potrebi do debljine d=1mm. Radna dužina je Lmax=1.250mm

Naziv: Pravolinijska mašina za perforiranje lima do 1,2mm

Proizvođač: "Schwartmanns" - Nemačka

Model: RLF 1

Karakteristike: Radna širina 1020mm
Jedinice za perforiranje: 6 kom.
Prečnik perforiranih otvora: Ř 3,3 mm
Isturenost jedinica za perforiranje: 40 mm
Najmanji razmak između otvora: 60mm

Naziv: Uređaj za navarivanje vijaka (punkt - aparat)

Proizvođač: Heinz Soyer GmbH - Nemačka

Model: BMK - 8

Karakteristike: BMK - 8 uređaji za navarivanje vijaka postupkom elektrolučnog zavarivanja "kratkim ciklusom" dozvoljavaju navarivanje elemenata u obliku čepa (goli vijci, smicanje spojke, betonski ankeri) napravljenih od nelegiranog, nerđajućeg i otpornog na toplotu čelika na različite radne komade (limove cevi, čelične nosače itd). BMK uređaj za navarivanje vijaka pogodan je za navarivanje golih vijaka prečnika do 8 mm. Obično se navaruju okrugli čepovi sa ili bez navoja. Takođe je moguće navarivati pričvršćivače sa presecima različitog oblika.

Oprema za čišćenje industrijskih postrojenja

Svi navedeni uredaji poseduju neophodnu prateću opremu, kao što su: kruti i fleksibilni usisni cevovodi (čelični pocinkovani, gumeni i laki PVC - PE), razni fitinzi, specijalni priključci koji se postavljaju na početku usisnog cevovoda radi lakšeg odsisavanja, kao i neophodnu količinu rezervnih delova za nesmetano kontinualno čišćenje industrijskih postrojenja.

Rotomat 04/l - Torket mašina - mobilna

Podesiv pogonski motor sa podešavanjem brzine rasprskavanja

Snaga: 4 kW
Kapacitet: 1 - 2,1 m³/h
Dužina: 1,66 m
Širina: 0,7 m
Visina: 1,23 m
Težina: 540 kg

Kamionski industrijski usisivač tip: Disab Centurion P/9-1812HT BLOW/VAC

Opis

Industrijski kamionski usisivač tip: DISAB CENTURION P/9-1812HT BLOW/VAC, montiran na šasiju četvoroosovinskog kamiona model: MAN TGS 35.440 8x4 BL snage 324 Kw, maksimalne nosivost, (usisanog materijala), od 10000 kg., i maksimalne ukupne mase kamiona, sa usisanim materijalom, od 35000 kg., namenjem je za usisavanje raznovrsnog praškastog, zrnastog i kamadnog materijala, kao i tečnih frakcija.

Vakuum pumpu industrijskog usisivača pogoni kamionski dizel motor koristeći snagu od 240 Kw, kojim ostvaruje max. vacuum od 9000 DaPa sa protokom vazduha od max. 8100 m³/h. Kapacitet separatora (sabirnog kolektora nečistoća) je max. 12 m³, I u svom zadnjem delu ima ugrađenu sekciju glavnih vrećastih filtera površine 26 m², koji sa površinom od 12 m² sigurnosnih filtera, na izduvnom delu vacuum pumpe ispuštaju vazduh sa max. 1,3 mg/m³ prašine.

Prečnik usisnog cevevoda je DN 200 mm., kojim se obezbeđuje prosečan kapacitet usisavanja prškastog i zrnastog materijala do cca. 35 t/h.

Usisani material se na deponiju može odlagati hidrauličkim kipovanje kolektora sa hidrauličkim otvaranjem prednjeg danceta, direktnim otovarom u "BIG-BAG" džakove, kao i izduvavanjem, usisanih nečistoća preko ugrađenog "BLOWING" sistema, fleksibilnim cevovodom prečnika DN 150 mm., koji usisani materilaj može ubacivati u silose i na površine visine i do 30 m.

Kamionski industrijski usisivač tip: SL-Vac 4000/DIZEL/80 EX za odsisavanje prašine eksplozivne klase "1" ..... 1 kom

Protok vazduha: 3800 m³/h
Max. vakuum: 8800 DaPa
Snaga motora vakuum pumpe: 125 KW
Usisni cevovod: DN 150 mm
Stepen čistoće izlaznog vazduha: 99,995 %

Prospekt SL-Vac 4000/DIZEL/80 EX (~240KB) Prospekt SL-Vac 4000/DIZEL/80 EX

Stabilni električni industrijski usisivač tip: S.20/E ..... 5 kom

Protok vazduha: 3200 m³/h
Max. vakuum: 7000 DaPa
Snaga elek. motora vakuum pumpe: 55 KW
Usisni cevovod: DN 150 mm
Ukupna površina filtera: 39 m²

Stabilni električni industrijski usisivač tip: S.10/E ..... 2 kom

Protok vazduha: 2000 m³/h
Max. vakuum: 7000 DaPa
Snaga elek. motora vakuum pumpe: 37 KW
Usisni cevovod: DN 100 mm
Ukupna površina filtera: 16 m²

Male usisne jedinice

Mobilni električni industrijski usisivač tip: DS.5000N ..... 2 kom

Protok vazduha: 850 m³/h
Max. vakuum: 3000 DaPa
Snaga elek. motora vakuum pumpe: 7,5 KW
Usisni cevovod: DN 70 mm
Ukupna površina filtera: (2,5 m² + 1,8 m²) 4,3 m²

Mobilni električni industrijski usisivač tip: DS.3000N/T ..... 7 kom

Protok vazduha: 450 m³/h
Max. vakuum: 5000 DaPa
Snaga elek. motora vakuum pumpe: 4,0 KW
Usisni cevovod: DN 70 mm
Ukupna površina filtera: (1,0m² + 1.7 m²) 2,7 m²

Prateća oprema

Ciklonski predseparator za materijal koji se usisava, kapaciteta 2,0 m³ ..... 5 kom
Ciklonski predseparator za materijal koji se usisava, kapaciteta 6,5 m³ ..... 1 kom
Pripadajuća prateća oprema ..... 14 kompleta