E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D.

Puno poslovno ime: "Izoprogres" A.D.
Privredno društvo za projektovanje i izvodenje termičke i akustične izolacije
organizovano kao otvoreno kotirano akcionarsko društvo
Skraćeno poslovno ime: "Izoprogres" A.D.
Sedište: Bačvanska 21/III
11000 Beograd
Srbija
Opis delatnosti: Projektovanje i izvođenje termičke i akustične izolacije
Šifra delatnosti: 4329
Matični broj: 07032412
Obveznik PDV-a: DA
Poreski
identifikacioni
broj (PIB):
102011472
Tekući računi: Banca Intesa A.D.: 160-920146-64
Komercijalna Banka A.D. Beograd: 205-62405-83
UniCredit Banka: 170-30013437000-27
SBERBANK Srbija A.D.: 285-1001000000771-34
SBERBANK Srbija A.D.: 285-1001209893490-93 - devizni (EUR)

Izoprogres Godišnji izveštaj 2013. (~6.5MB) Izoprogres - Godišnji izveštaj u PDF formatu
Izoprogres Informator o izdavaocu (~2.8MB) Izoprogres - Obrazac BB-PO-L-AD/08 u PDF formatu
Izoprogres Godišnji izveštaj 2012. (~6.8MB) Izoprogres - Godišnji izveštaj u PDF formatu
Izoprogres Prospekt 26.03.2012. (~75KB) Izoprogres Prospekt u PDF formatu
Izoprogres Godišnji izveštaj 2011. (~12.5MB) Izoprogres - Godišnji izveštaj u PDF formatu
Izoprogres Prospekt 29.03.2007. (~450KB) Izoprogres Prospekt u PDF formatu
Izoprogres PDV obrazac (117KB) Izoprogres podaci u PDF formatu
Izoprogres PIB (41KB) Izoprogres - potvrda o izvršenoj registraciji u PDF formatu
Izoprogres identifikacioni podaci (35KB) Izoprogres - podazi za identifikaciju u PDF formatu

Izoprogres Predlog Statuta (~102KB) Izoprogres Predlog Statuta u PDF formatu
Izoprogres Predlog osnivačkog akta (~46KB) Izoprogres Predlog osnivačkog akta u PDF formatu