E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

Radi što većeg prisustva na tržištu i kompletiranja svojih usluga "Izoprogres" A.D. se u poslednje dve godine bavi, pored osnovne delatnosti i obradom čelicnih limova debljine do 4 mm i izradom svih vrsta profila od lima na sopstvenoj opremi. >>

U tom cilju "Izoprogres" A.D. je formirao proizvodnju - radionicu sa magacinskim prostorom lociranu na Termoelektrani "Nikola Tesla A" u Obrenovcu.

Trenutno "Izoprogres" A.D. iz sopstvene proizvodnje tržištu može da ponudi: