E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

Jedna od usluga koja svakako zahteva najviše stručnog kadra je projektovanje ili izrada tehničke dokumentacije.

"Izoprogres" A.D. vrši izradu tehničke dokumentacije u okviru izvođenja:

 • izolaterskih radova
 • drugih usluga
 • zasebnih ugovora sklopljenih samo za izradu tehničke dokumentacije
 • zbog potreba (prirode) posla izrađuju se i projekti cevne skele

Izrada tehničke dokumentacije obuhvata izradu:

 • glavnih projekata
 • izvođačkih projekata
 • projekata izvedenog objekta i
 • elaborata

Izradu tehničke dokumentacije "Izoprogres" A.D. izvodi u sklopu izgradnje novih objekata i u toku procesa održavanja tih objekata, kada investitor poseduje nepotpunu tehničku dokumentaciju, ili kada uopšte ne poseduje dokumentaciju.

"Izoprogres" A.D. je registrovan za navedenu delatnost kod "Agencije za privredne registre".

Za izradu tehničke dokumentacije odgovoran je tehnički direktor i vođe projekata, koji imaju odgovarajuce zakonske licence.

Ugovorom sa Investitorom se definišu sledeće krakteristike izrade tehničke dokumentacije:

 • usklađenost sa SRPS standardima i "Zakonom o planiranju i izgradnji"
 • obim tehničke dokumentacije
 • forme i oblici tehničke dokumentacije (elektronski ili drugi mediji)
 • rokovi za izradu tehničke dokumentacije

Radili smo izvođačke projekte izolacije za neke od najvećih postrojenja u zemlji:

 • Urađen projekat termičke izolacije bloka B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno.
 • Urađen projekat termičke izolacije gorionika ugljenog praha, kanala aero smeše, kanala sekundarnog vazduha i OFA kanala na bloku B1 na termoelektrani TE Kostolac B Drmno.
 • Glavni projekat izolacije kotla K1 na TE Kostolac A
 • Glavni projekat izolacije elektrofiltera na bloku A1 kotla K1 na TE Kostolac A
 • Glavni projekat termičke izolacije turbine K-200 - 130 snage 210 MW - suvim postupkom
 • Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 620MW TENT B
 • Glavni projekat termičke izolacije parne turbine 308,5MW - TENT A Obrenovac
 • Glavni projekat termičke izolacije kanala hladnih dimnih gasova" na TE "Kostolac A", blok 210MW

Naši projekti izolacije poseduju skice sa detaljnim rešenjima i načinom izvodenja i najsitnijih detalja na objektu što je za ovu delatnost prava retkost.

Najsigurnije i najbolje za svakog Investitora je da preduzece koje je radilo izvođački projekat takođe i neposredno izvodi radove na tom objektu po tom projektu.