E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

Od osnivanja pa do danas "Izoprogres" A.D. je kvalitetom usluga i proizvoda izborio sebi mesto lidera na tržištu, i to ne samo u zemlji, već i u inostranstvu. Mnoge kompanije su nama ukazale poverenje, ovo su samo neke od njih:

Izolaterski radovi

1. Termoelektrane:

I U zemlji

Radovi: kompletna izrada i montaža termičke izolacije, investicije i održavanje (termička izolacija elektrofiltera, kotlova, svih vrsta cevovoda, armature, posuda itd.)

 • TE "Nikola Tesla - A", Obrenovac, (2x210+3x315+300) MW
 • TE "Nikola Tesla - B", Ušće kod Obrenovca, (2x615) MW
 • TE "Kostolac - A", Kostolac, (2x50+210) MW
 • TE "Kostolac - B", Drmno kod Kostolca, (2x348) MW
 • TE "Kosovo - A", Obilić, (60+120+3x200) MW
 • TE "Kosovo - B", Obilić, (2x239) MW
 • TE "Kolubara - A", Veliki Crljeni, (3x32+55+110) MW
 • TE "Morava - Svilajnac, (100) MW
 • TE "Gacko ", Gacko - Rep.Srpska, (1x300) MW

Radovi: izrada i montaža kompletne termičke izolacije ELEKTROFILTERA na sledećim postrojenjima u periodu 2006-2013:

 • TE "Nikola Tesla - A", Obrenovac, (2x210+3x315+300) MW
  • Blok A4
  • Blok A6
  • Blokovi A1 i A2
 • TE "Nikola Tesla - B", Ušće kod Obrenovca, (2x615) MW
  • Blok B2
 • TE "Kostolac - A", Kostolac, (2x50+210) MW
  • Blok A1 - kotao 1 i 2
  • Blok A2
 • TE "Kostolac - B", Drmno kod Kostolca, (2x348) MW
  • Blok B2

Radovi: izrada i montaža kompletne termičke izolacije turbine (suvi postupak)

 • TE "Nikola Tesla - B", Ušće kod Obrenovca, Blok II 615 MW
 • TE "Gacko", Gacko - Rep.Srpska, 300 MW
 • TE "Kostolac - A", Kostolac, Blok II 110 MW
 • TE "Kostolac - A", Kostolac, Blok III 210 MW
 • TE "Kosovo - A", Obilić, Blok III 210 MW
 • TE "Kosovo - B", Obilić, Blok I 300 MW
 • TE-TO "Novi Sad", Novi Sad, Blok I 110 MW
 • TE "Kolubara - A", Veliki Crljeni, Blok V 110 MW

II U inostranstvu (Nemačkoj)

Radovi: izrada i montaža kompletne termičke izolacije (tople i hladne)

 • TE "Schwarze Pumpe", (36x50) MW
 • TE "Gorlitz", (2x210) MW
 • TE "Boxberg", (4x239) MW
 • TE "Cotbus", (3x300) MW

2. Rafinerije nafte:

Radovi: izrada i montaža termičke izolacije, investicije, održavanje i remont (termička izolacija kotlovskih postrojenja, reaktora, kolona, cevovoda, izmenjivača toplote, različitih vrsta rezervoara itd.)

 • "Rrafinerija nafte Pančevo" u Pančevu
 • "Rafinerija nafte Novi Sad" u Novom Sadu
 • "Rafinerija nafte Beograd" u Beogradu

3. Procesna, hemijska, rudarska i druga industrijska postrojenja

I U zemlji

Radovi: izrada i montaža termičke izolacije, investicije, remont i održavanje

 • "Messer Tehnogas" - Postrojenje za razlaganje vazduha ASU Smederevo 2 i 3
 • "Potisje - Kanjiža" u Kanjiži
 • "Kombinat Kosovo" u Obiliću
 • "Kombinat Trepča" u Kosovskoj Mitrovici
 • "Hemijska Industrija Pančevo" u Pančevu
 • "Hemijska Industrija Zorka" u Šapcu
 • "Prva Iskra" u Bariču
 • "Rudarsko topioničarski basen Bor" u Boru

II U inostranstvu

Radovi: izrada i montaža termičke izolacije, investicije

 • "Hemijska industrija Lojna" u Lojni - DDR
 • Fabrika metanola i amonijaka "Marsa El Brega" - Libija
 • Petrohemijska industrija "Neratovice" - Češka

4. Železare

Radovi: kompletna termička izolacija, investicije (termička izolacija cevovoda, visoke peći, opreme za čeličanu itd.)

 • "Metalurški Kombinat Smederevo" u Smederevu
 • "Željezara Zenica" u Zenici

5. Fabrike cementa

Radovi: kompletna termička izolacija, investicije i remonti (termo izolacija elektrofiltera i kanala, cikloni, sve vrste cevovoda itd.)

 • "Lafarge Beočinska fabrika cementa" A.D. (od 2002/2003 god.)
 • Fabrika cementa u Beočinu (stara)
 • Fabrika cementa u Kosjeriću
 • Fabrika cementa u Novom Popovcu
 • Fabrika cementa "Umag" u Umagu
 • Fabrika cementa "Pljevlja" u Pljevljima
 • Fabrika cementa u Solinu kod Splita
 • Fabrika cementa "Podsused" u Zagrebu
 • Fabrika cementa u Đeneral Jankoviću

6. Prehrambena industrija

Radovi: kompletna termička izolacija (topla i hladna), investicije

 • "Takovo" u Gornjem Milanovcu
 • "Industrija piva Beograd" u Beogradu
 • "Industrija piva" u Svetozarevu
 • "Poljoprivredni kombinat" u Peći
 • "Poljoprivredni kombinat Beograd" u Beogradu
 • "Poljoprivredni kombinat" u Dubrovniku

7. Kotlovska postrojenja, toplotne podstanice na industrijskim i stambenim objektima

Radovi: kompletna termička izolacija, investicije

 • "Prva Iskra" u Bariču
 • "Vojno - građevinska direkcija" u Zemunu
 • "Goša" u Smederevskoj Palanci
 • "Fabrika kablova" u Svetozarevu
 • "Siporex" u Tuzli
 • "Keramička industrija" u Skoplju
 • "Kanarevo brdo" stambeno naselje u Beogradu
 • "SUP" u Beogradu
 • "Tehnogas" u Beogradu
 • "Fabrika šećera" u Župi

8. Bolnice, klinike

Radovi: kompletna termička izolacija, investicije

 • U zemlji: KBC "Bežanijska kosa" - Beograd
 • U inostranstvu "Univerzitetska klinika" u Würzburg-u (2002/2003 god.)

Građevinski (limarski i krovopokrivački radovi)

9. Objekti različite namene

"Chemol" fabrika maziva u Vrčinu - magacin 455 m²
"Rafinerija nafte Pančevo" u Pančevu - garderoba 920 m²
"RTB BOR" u Boru - konvektorska hala 1.100 m²
"Sportski centar" u Velikim Crljanima - bazen 880 m²
"Službeni list" u Beogradu - zgrada Sl. Lista 280 m²
"Veterinarski Zavod" u Zemunu - sušara starog mlina 150 m²
KBC "Bežanijska kosa" u Zemunu - kotlarnica 280 m²
TE "Kosovo B" u Obiliću - restoran društvene ishrane 840 m²
EPS "Beograd" - dispečerski centar EPS-a 800 m²
GP "Trešnja" - stambeni objekat 200 m²
TUP "Avala" - motel "1000 Ruža" 1.800 m²
TE "Nikola Tesla"- A - magacin za čuvanje opreme 1.700 m²
Kombinat "Borovo" u Borovu 3.000 m²
  Σ 12.405 m²
...i mnogi drugi

Šamoterski radovi

Kao poseban oblik izolaterskih radova izvodimo i šamoterske radove sa kvalitetnim materijalom i po različitim zahtevima Investitora.

TENT A:

 • Sanacija plafona kotla zidova, gorionika, rosta
 • Recirkulacioni kanali, gorionika uglja blok A4
 • Kapitalni remont bloka 4 (2007 god.)
 • Kapitalni remont bloka 6 (2008 god.)
 • Sanacija vatrostalnih konstrukcija u okviru remonta na bloku A2 (2008 god.)
 • Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1 i A5 (2008 god.)
 • Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6 (2009 god.)
 • Remont građevinsko vatrostalnih konstrukcija na bloku A6 (2010. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija blokovi A1-A5 (2010. i 2011. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, levkova kotla, otvora na blokovima: A1:A5 u 2010. godini - ugradjeno 50 tona betona (2010. god.)
 • Kapitalni remont bloka A6 za 2010-u godinu - ugradjeno 1350 tona betona (2010. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova ložišta kotla otvora na bloku: A1:A6 u 2011. godini - ugradjeno 330 tona betona (2011. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, plafona kotla, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova kotlova i dr. Blokova 1, 2, 3, 4, 5, 6 TENT A - ugradjeno 362 tona betona (2012. god.)
 • Blokovi 1-6, vatrostalne konstrukcije TENT-A, remont i održavanje: recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rostova, mazutnih gorionika, plamenih mostova, zidova konventivnog dela kotla, plafona kotlova i dr. na TENT A - Obrenovac (2013. god.)
 • Popravka vatrostalnih konstrukcija blokova A1-A6 (2014. god.)
 • Vatrostalne konstrukcije A3 - ugradjeno 365 tona betona (2014. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija A1, A2, A4, A5 I A6 - ugradjeno 470 tona betona (2014. god.)

TENT B:

 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2
 • Kapitalni remont bloka B1 (građ. radovi)
 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B1 i B2
 • Šamoterski radovi bloka B1 i B2 (2008 i 2009 god.)
 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2 - ugradjeno 89 tona betona (2010. god.)
 • Sanacija dotrajalog šamotnog ozida u recirkulacionim postrojenjima bloka B1 - 420 tona betona (2012. god.)
 • Šamoterske usluge u toku remonta bloka B1 i bloka B2 - 210 tona betona (2012. god.)

TE Kostolac

 • Održavanje dimnjaka- sanacija 17. lamele dimnjaka (2008 god.)
 • Adaptacija bloka TEKO B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera - šamoterski radovi tokom 2010. godine - 230 tona betona (2010. god.)

Rafinerija nafte Novi Sad:

 • Šamotiranje kotla II
 • Sanacija peći H-2601 na sekundarnom procesnom postrojenju u RNS (2008 god.)

Industrijsko čišćenje objekata

Od 2003. godine "Izoprogres" A.D. se vrlo uspešno bavi čišćenjem industrijskih pogona i kotlarnica od raznih praškastih, zrnastih i komadnih materijala i nečistoća, robusnim industrijskim usisivačima Sl - Vac 4000/80 (kamionski), EX, S20/E, S10/E (stabilni).

Ovo su neki od većih poslova koje smo uradili:

TENT B - Ušće

 • Čišćenje elektrokablovske staze na dopremi uglja, prelazna zgrada I i II, kosi mostovi T1, T2, T6 i T7 i polarni stub
 • Usisavanje prašine u kotlarnicama na TENT B, blok B1 i B2

TE Morava - Svilajnac

 • Čišćenje pepela u kotlovskom postrojenju u remontu 2004
 • Cišćenje mazutnih rezervoara 2 kom u maloj kotlarnici
 • Čišćenje pepela plafona kotla

TENT A - Obrenovac

 • Mašinsko usisavanje pepela iz komora izolacionog plafona na koti 60m
 • Usisavanje prašine u GPO
 • Odsisavanje pepela ugljene prašine i azbestnih vlakana, blok A5
 • Čišćenje plfona kotla A-1 i izolacionog plafona
 • Mašinsko čišćenje kotlarnice A-3
 • Mašinsko čišćenje u okviru kapitalnog remonta bloka 6 (2008 god.)
 • DP Kolubara metal - Vreoci, Odstranjivanje abrazivne prašine u radionici čelične konstrukcije
 • TE Kolubara - Veliki Crljeni - Usisavanje kotla K6
 • TE Kolubara - Veliki Crljeni - Čišćenje krova kotla 4 i kote dodavaca kotla 3 od naslaga pepela
 • DP Kolubara Prerada - Čišćenje mešuplafonskog dela kotla
 • TE Morava - Svilajnac - Mašinsko čišćernje kotlovskog postrojenja - REMONT