E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D. postoji od 1967. godine i prošlo je težak period izolacije i privatizacije uspevši da sačuva najveći broj svojih resursa, a u poslednjih nekoliko godina i da ih proširi.

Proširenjem delatnosti kao i obima posla javila se potreba za povećanjem broja zaposlenih, pa su zaposleni novi mladi kadrovi počevši od radnika sa odgovarajućim kvalifikacijama do inženjera sa potrebnim licencama.

Pored toga znatno se ulagalo i u nove mašine za čišćenje pepela i za obradu lima, pa se tako formirala i nova radionica u Obrenovcu.

"Izoprogres" A.D. i dalje planira proširenje delatnosti što će usloviti daljim povećanjem obima posla, i ulaganjem u ljudstvo i potrebne mašine.