E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

U proteklih 5 godina "Izoprogres" A.D. je razvio i uslugu šamotiranja u saradnji sa kooperantima, koristeći najkvalitetnije atestirane materijale po zahtevima Naručioca. U tom periodu uspešno su izvedeni radovi na sledećim postrojenjima:

TENT A:

 • Sanacija plafona kotla zidova, gorionika, rosta
 • Recirkulacioni kanali, gorionika uglja blok A4
 • Kapitalni remont bloka 4 (2007. god.)
 • Kapitalni remont bloka 6 (2008. god.)
 • Sanacija vatrostalnih konstrukcija u okviru remonta na bloku A2 (2008. god.)
 • Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1 i A5 (2008. god.)
 • Remont vatrostalne konstrukcije na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6 (2009. god.)
 • Remont građevinsko vatrostalnih konstrukcija na bloku A6 (2010. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija blokovi A1-A5 (2010. i 2011. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, levkova kotla, otvora na blokovima: A1:A5 u 2010. godini - ugradjeno 50 tona betona (2010. god.)
 • Kapitalni remont bloka A6 za 2010-u godinu - ugradjeno 1350 tona betona (2010. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova ložišta kotla otvora na bloku: A1:A6 u 2011. godini - ugradjeno 330 tona betona (2011. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija, recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rosta gorionika mazuta, plafona kotla, zidova ekonomajzera, plamenog mosta, zidova kotlova i dr. Blokova 1, 2, 3, 4, 5, 6 TENT A - ugradjeno 362 tona betona (2012. god.)
 • Blokovi 1-6, vatrostalne konstrukcije TENT-A, remont i održavanje: recirkulacionih kanala, gorionika uglja, rostova, mazutnih gorionika, plamenih mostova, zidova konventivnog dela kotla, plafona kotlova i dr. na TENT A - Obrenovac (2013. god.)
 • Popravka vatrostalnih konstrukcija blokova A1-A6 (2014. god.)
 • Vatrostalne konstrukcije A3 - ugradjeno 365 tona betona (2014. god.)
 • Remont vatrostalnih konstrukcija A1, A2, A4, A5 I A6 - ugradjeno 470 tona betona (2014. god.)

TENT B:

 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2
 • Kapitalni remont bloka B1 (grad. radovi)
 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B1 i B2
 • Šamoterski radovi bloka B1 i B2 (2008. i 2009. god.)
 • Šamoterski radovi u toku remonta B1 i B2 (2010. god.)
 • Radovi na remontu ozida recirkulacionog kanala brenerima ugljene prašine, trihteru rostovima i vratima mlinova bloka B2 - ugradjeno 89 tona betona (2010. god.)
 • Sanacija dotrajalog šamotnog ozida u recirkulacionim postrojenjima bloka B1 - 420 tona betona (2012. god.)
 • Šamoterske usluge u toku remonta bloka B1 i bloka B2 - 210 tona betona (2012. god.)

TE Morava

 • Šamoterski radovi na kotlu OP 380 B (2010. god.)
 • Građevinsko održavanje - šamoterski radovi (2010. god.)

TE Kostolac

 • Održavanje dimnjaka - sanacija 17. lamele dimnjaka (2008. god.)
 • Adaptacija bloka TEKO B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera - šamoterski radovi tokom 2010. godine - 230 tona betona (2010. god.)

RB Kolubara

 • Sanacija ozida na kotlu 1 I kotlu 2 (2010. god.)

TE Kolubara

 • Šamoterski radovi na ozidu kotla 6 - 2004. god.
 • Adaptacija bloka TEKO B2 sa rekonstrukcijom elektrofiltera (2010. god.)

Rafinerija nafte Novi Sad:

 • Šamotiranje kotla II
 • Sanacija peci H-2601 na sekundarnom procesnom postrojenju u RNS (2008. god.)