E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D. je kao kompanija koja uvek razmišlja o budućnosti i razvitku proteklih godina prosla kroz značajne transformacije. Prateći trendove u industriji kod nas i u svetu uspeli smo da pored redovnog poslovanja uvedemo i dosta novina i poboljšanja u nasu firmu. O kvalitetu nasih usluga i proizvoda je do skora govorila samo naša impresivna referencna lista, dok od sada to mogu potvrditi i medjunarodni i domaći sertifikati, dozvole i licence:

Međunarodni standardi
ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom,
OHSAS 18001 - Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
ISO 14001 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
koji zajednički čine integrisani sistem menadžmenta.
>>

Politika integrisanog sistema menadžmenta. >>

Licenca za projektovanje i izvođenje radova - izdata od strane nadležnog Ministarstva.

Pored licenci koje poseduje firma, u "Izoprogres"-u rade mašinski i građevinski inženjeri koji poseduju licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova, izdate od strane "Inženjerske komore Srbije".

Ostali zaposleni poseduju sve potrebne sertifikate, dozvole i licence izdate od strane državnih institucija, strukovnih udruženja ali i međunarodnih organizacija.