E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche

"Izoprogres" A.D. je registrovano kod "Agencije za privredne registre" i sa uspehom pruža sledeće usluge:

Iako je osnovna delatnost pružanje termoizolaterskih usluga, sa ponosom možemo istaći da smo i u drugim delatnostima (kao sto su čišćenje i skelarski radovi) u samom vrhu u našoj zemlji. U planu je i uvođenje novih kao i proširenje postojećih usluga.

Usluge pružamo, između ostalog, i na najvećim postrojenjima u zemlji gde su kriterijumi kvaliteta i bezbednosti izuzetno veliki uz poštovanje zadatih rokova što potvrduje naša impresivna referenc lista kao i zadovoljstvo naših stalnih i povremenih korisnika.