E-mail adresa primaoca:

Vaše ime ili e-mail adresa:

Dodatni tekst uz link na ovu stranu:

Flags Serbian English Deutche
"Izoprogres" A.D. izvodi ostale građevinske radove, uključujući i specijalizovane radove, zasebno ili uz izolaterske radove, i oni obuhvataju:
  • prethodne radove
  • pripremne radove
  • glavne građevinske radove
  • zanatske radove
  • radove na montaži opreme i instalacija
  • završne radove

Najčešće izvodimo krovopokrivacke radove (trapezni lim), limarske radove (oluci opšivke), pregradne zidove, vrata u industrijskim halama, spuštene plafone.

Često se javlja potreba za krovnim sendvič panelima od lima vune i odgovarajuće podkonstrukcije što takode sa uspehom izrađujemo.

Najveći radovi u ovoj oblasti:

"Rafinerija nafte Pančevo" u Pančevu - garderoba 920 m²
"RTB BOR" u Boru - konvektorska hala 1100 m²
"Sportski centar" u Velikim Crljanima - bazen 880 m²
"Službeni list" u Beogradu - zgrada Sl. Lista 280 m²
"Veterinarski Zavod" u Zemunu - sušara starog mlina 150 m²
KBC "Bežanijska kosa" u Zemunu - kotlarnica 280 m²
TE "Kosovo B" u Obiliću - restoran društvene ishrane 840 m²
EPS "Beograd" - dispečerski centar EPS-a 800 m²
GP "Trešnja" - stambeni objekat 200 m²
TUP "Avala" - motel "1000 Ruža" 1800 m²
TE "Nikola Tesla" - A - magacin za čuvanje opreme 1700 m²
  Σ 8.950 m²